GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A.
Inici
Qui som
L' empresa
Accionistes
Memòries anuals
Vídeo corporatiu
Els serveis
Instal.lacions de reciclatge
Dipòsits controlats
Gestió de terres
Serveis d'assessorament,
  prevenció i selecció en
  origen
Actuacions de referència
Localització instal·lacions
Comptes de Prepagament
Comptes Prepagament

Sol·licituds on-line
Document d'acceptació
Contracte de tractament
Document de seguiment
Certificat final
Contacte
Productes. Tipologia d’àrids reciclats. Característiques i usos
Alguns dels productes classificats segons la seva granulometria, que pot fabricar una planta de reciclatge, són els següents:
 
Producte
Origen
Granulometria
Fitxa
Grava
Formigó
20-40 mm
Sorres
Formigó
0-10 mm
Fins (tot-u)
Formigó
0-20 mm
Tot-u
Formigó
0-40 mm
Grava
Formigó
40-70 mm
Fins (tot-u)
Ceràmic
0-20 mm
Grava
Ceràmic
20-40 mm
La producció habitual se centra amb el tractament de materials de formigó, però sota comanda es realitzen els àrids derivats del ceràmic.
SORRES DE FORMIGÓ
Granulometria: 0-10 mm.
Contingut en gra < 10 mm.: 100%
Densitat: 1,80 Tn/m³.
Usos: Reblert de canalitzacions, jardineria, etc.
FINS DE FORMIGÓ (TOT-U)
Granulometria: 0-20 mm.
Contingut en gra > 2 mm.: 100%
Densitat: 1,65 Tn/m³.
Usos: Granulats per a bases de vies de circulació, d’aparcaments i paviments en general. Pistes forestals, camins rurals, aparcaments tous, etc.
TOT-U DE FORMIGÓ
Granulometria: 0-40 mm.
Contingut en gra > 2 mm.: mínim 55%.
Densitat: 1,28 Tn/m³.
Usos: Granulats per subbases i esplanades millorades de vies de circulació amb tràfic T0-T1, T2-T3 i voreres amb tràfic T4. Anivellació de terrenys, polígons i naus industrials, reblerts de voreres, bases de paviments i aparcaments acabats asfaltats o formigonats, etc.
GRAVA DE FORMIGÓ
Granulometria: 40-70 mm.
Contingut en gra > 2 mm.: 100%
Densitat: 1,10 Tn/m³.
Usos: Grava grossa per a capes drenants i estabilització en terrenys, drenatge de murs, rebliment i anivellació de terrenys, etc.
FINS CERÀMICS (TOT-U)
Granulometria: 0-20 mm.
Contingut en gra < 20 mm.: 100%
Densitat: 1,65 Tn/m³.
Usos: jardineria, pistes forestals i camins rurals, aparcaments tous.
GRAVA, FORMIGÓ - CERÀMIC
Granulometria: 20 / 40 mm.
Contingut en gra > 20 mm.: mínim 55%.
Densitat: 1,55 Tn/m³.
Usos: Anivellació de terrenys, polígons i naus industrials, reblerts de voreres, capa de protecció en cobertes invertides.
[Tornar]
El procés de gestió
  dels residus
Casos d'èxit de GRC
Documents de referència
R+D, reciclatge i gestió de residus
Legislació del sector
Actualitat de la Gestora
Gestora és notícia
Canon sobre deposició controlada dels RCD?s
Codi ètic i programa de prevenció de riscos penals
 

La pàgina Web de GRC només fa servir cookies propies per facilitar la navegació per la pàgina web. No fem servir les cookies para amagatzemar o tractar dades de caràcter personal. Si continúa navegant, considerem que accepta el seu us.

 
  Accés Corporatiu
Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies